aplikacja Fieldworker, zrzut ekranu

Aplikacja Fieldworker sprawia, że zarządzanie pracownikami w terenie, zleceniami oraz efektami pracy staje się proste, bez kosztownej rewolucji.