Sprawny serwis, oprogramowanie dla serwisu, zarządzanie zespołem